Maďarské podniky majú finančné problémy, toto ich priviedlo veľakrát ku zániku

Banka MBH vykonala reprezentatívny prieskum, ktorý skúmal zmenu situácie mikro a malých podnikov v porovnaní s minulým rokom.
Podľa výsledkov prieskumu sa tento rok takmer u polovici podnikov (49%) výrazne a u 39% mierne skomplikovalo fungovanie inflácia v porovnaní s minulým rokom. Respondenti (42%) plánujú vyvážiť negatívne ekonomické vplyvy inflácie rozšírením podnikania na nové trhy a obchodné oblasti, 38% znížením prevádzkových nákladov a 31% zvýšením cien.
Zmeny v cenách energie a surovín stále predstavujú vážny problém. Zmeny v cenách energie a surovín a turbulentné hospodárske prostredie aj naďalej predstavovali veľký problém pre podnikateľov v roku 2023. Podľa výsledkov prieskumu podniky stále najviac pociťujú ako najväčšiu výzvu vysoké náklady na energiu a suroviny, podobne ako v minulom roku.
Odpovede na tieto výzvy ukazujú, že oproti minulému roku je takmer o 20% viac tých, ktorí uvažujú o otvorení nových trhov alebo rozšírení podnikania, čiže predchádzajú problém prostredníctvom zlepšenia. Výsledky prieskumu ukazujú, že zvýšenie cien a rozšírenie zákazníckej základne je menej možným riešením než v roku 2022.
Jedným z možných prostriedkov na zníženie nákladov je digitálna transformácia: podnikatelia stále viac využívajú digitálne kanály v každodennom fungovaní svojich podnikov.

Zdroj: Agrarszektor
08.12.2023