Maďarskí pestovatelia húb môžu získať až 5,8 mil. EUR podporu

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podávať od 13. septembra 2021 na podporu rozvoja poľn. podnikov na pestovanie húb s celkovým rozpočtom 57,2 mil. EUR. Výzva ponúka príležitosť na zriadenie novej kompostárne alebo zariadenia na pestovanie húb, rozšírenie existujúcich pestovateľských kapacít alebo modernizáciu technológie. Okrem toho je možné podporiť obstaranie najmodernejších nástrojov a strojov na výrobu tovaru. Max. výška nenávratného finančného príspevku je 5,8 mil. EUR (spolufinancovanie vo výške 50 % oprávnených výdavkov).

Zdroj: agrarszektor.hu