Maďarskí včelári dostávajú pomoc

Maďarské Agrárne ministerstvo venuje osobitnú pozornosť rozvoju a podpore včelárskeho sektora. Predaju včelárskych výrobkov výrazne pomôže aj novela nariadenia o malovýrobcoch a nové nariadenie vlády o verejnom stravovaní. Maďarskí včelári si môžu nárokovať na 2,86 EUR/rodina včiel s cieľom udržiavania zdravého stavu svojich včiel. Vlani získali takmer 2,9 mil. EUR na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie koronavírusu.

Zdroj: agrarszektor.hu