Maďarskí vinohradníci a vinári v ohrození

Pri súčasných cenách vína nie je možné zachovať vinohradníctvo a vinárstvo. Vinohradníci a vinári sú nepriaznivo ovplyvnení neustálym rastom výrobných nákladov v sektore, čo zahŕňa rastúce náklady na výrobu vína, náklady na balenie, energiu a prácu. Veľkoobchodné ceny sa napriek zvýšeniu nákladov vinohradníkov a vinárov nezmenili. Extrémne počasie v roku 2021 spôsobilo ďalšie ťažkosti. Ak nedôjde k zvýšeniu veľkoobchodných cien o 15-20 %, situácia v maďarskom sektore vinohradníctva a vinárstva bude úplne kritická. Víno sa predáva za cenu, za ktorú sa prakticky nedá vyrobiť.

Zdroj: agroinform.hu