Maďarsko ako prvé zaviedlo podporu na welfare chov pre chovateľov včiel

Podporu na zlepšenie životných podmienok zvierat zaviedlo Maďarsko ako prvé v EU, na ktoré požiadali včelári podporu celkom na 890 tisíc včelích rodín. Včelársku činnosť nemôžeme vnímať iba ako ekonomickú aktivitu, pretože jej primárnym cieľom nie je predaj medu, ale zabezpečenie opelenia. Udržiavanie biologickej rozmanitosti a potravinovej bezpečnosti by bolo nepredstaviteľné bez včiel, povedal minister. Ministerstvo poľnohospodárstva preto všetkými dostupnými
prostriedkami podporuje udržiavanie zdravých včelích populácií.

Maďarská štátna pokladnica začne v prvom kole vyplácať podporu pre dobrovoľnícky životné prostredie pre viac ako 3000 včelárov, celkovo vo výške takmer 1 miliarda forintov (2,61 miliónov eur). Maďarské úsilie dosiahlo cieľ, pretože agrárni ministri EÚ na svojom poslednom bruselskom stretnutí podporili iniciatívu Maďarska, aby bolo v budúcnosti povinné uvádzať pôvod a presný percentuálny podiel zloženia medu na obale. Minister navyše zdôraznil, že Ministerstvo
poľnohospodárstva poskytuje výraznú pomoc včelárstvu počas obdobia podpory do roku 2027 v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a aj v národnom systéme podpory.

Zdroj: Agrárminisztérium
20.12.2023