Malé čerpacie stanice pravdepodobne ani budúci týždeň nedostanú dodávku pohonnej hmoty od MOL-u

Obežníkom boli informované malé súkromné čerpacie stanice o tom, že nedostanú od MOL-u zásoby pohonných hmôt, motorový benzín a naftu. Čerpacie stanice sú vo veľmi ťažkých situáciách. Cenový strop zavedený úradným nariadením zakazuje predávať PHM za cenu vyššiu ako 480 Ft. za liter (1,16 Eur).  Z toho dôvodu prichádzajú o značné príjmy. Okrem toho, jednotná cena eliminuje konkurenčné prostredie, a kupujúci si volia najrýchlejšie dostupné, tzv. veľké čerpačky.

MOL svoje rozhodnutie zdôvodňuje svojím významným postavením na trhu s energiou a zdôrazňuje svoju zodpovednosť v povinnosti zabezpečiť dostatočné zásobovanie v celom štáte.
Nie sú známe presnejšie informácie o tom, koľko čerpacích staníc bolo takto vylúčených zo zásobovania, ani to, ktoré regióny štátu boli týmto rozhodnutím zasiahnuté.

MOL už minulý týždeň prestal zásobovať malé čerpačky. Podľa asociácie nezávislých čerpacích staníc môže byť takto vyradených 400 až 500 prevádzok a spôsobiť tak problémy v ponuke PHM, hlavne na vidieku.
Zásobovanie na ostatných čerpacích staniciach je zabezpečené, ale čoraz viac staníc má výpadky zásob a v niektorých prípadoch značne obmedzuje povolené množstvo PHM na predaj.

Zdroj: vg.hu
27.11.2022