Malé osadlosti dostanú komplexné balíky podpôr pre ich rozvoj

Ministerstvo poľnohospodárstva chce v záujme rozvoja infraštruktúry malých osadlostí obnoviť niektoré projektové podpory. Do nového obdobia SPP sa tak pripravuje rôznymi podporami, oznámil Feldman Zsolt, štátny tajomník ministerstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Štátny tajomník v súvislosti s alokáciou zdrojov z novej spoločnej poľnohospodárskej politiky uviedol, že podľa ich predstavy by sa obnovili projekty na rozvoj infraštruktúry malých osadlostí s intenzitou pomoci niekoľko sto miliónov eur. Tie by boli určené na zlepšenie miestnych služieb, zlepšenie energetických účinnosti inštitúcií samospráv alebo vytváranie lokálnych kapacít na vytváranie energie. Napríklad na vytváranie energie z biomasy, ktorým by boli energetické potreby z časti zabezpečené z miestnych zdrojov a boli by tým lacnejšie.
Okrem uvedených by sa zišli peniaze aj na obnovu ciest v obvode miest, rozvoj zariadení slúžiacich inštitúciám a na rozvoj digitalizácie. Plánovaný program s názvom „múdra obec“ bude zameraný na zlepšenie kvality života na vidieku. Príprava týchto projektov sa začne v druhom polroku 2023.

Zdroj: Agroinform.hu
01.04.2023