Mení sa maďarský potravinový kódex a taktiež predpisy vzťahujúce sa na potravinové prípravky z mäsa

Mäsový priemysel má dôležitú úlohu v maďarskom hospodárstve, preto vláda venuje zvýšenú pozornosť na podporu a rozvoj tohto odvetvia, povedal Nobilis Márton, štátny tajomník Ministerstva PRV pre potravinový priemysel a obchodnú politiku.
Ďalej oznámil, že dôležitým cieľom rezortu je zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinového priemyslu a že od roku 2014 bolo doteraz vyčlenených do tohto rezortu cez 730 miliárd Ft (1,84 miliárd Eur). Na spracovanie mäsa, konzervovanie a výrobu mäsových výrobkov sumy pripadlo z tejto sumy až 22 %.
V ďalšom období SPP treba počítať s ešte väčším balíkom podpôr, konkrétne z programu rozvoja vidieka bude k dispozícii 750 miliárd Ft. (1,89 miliárd Eur). 
Veľkým cieľom agrárnej politiky do ďalších rokov bude posilnenie potravinových podnikov a zásobovacích reťazcov v domácom vlastníctve. Budúce formy podpôr budú v súlade s Digitálnou stratégiou potravinového priemyslu, v zmysle ktorého, výkonnosť rezortu je možné dosiahnuť posilnením digitalizácie.
V blízkej budúcnosti sa bude meniť potravinový kódex, v rámci ktorého sa budú meniť predpisy na výrobu mäsových výrobkov. Bude spresnená definícia takzvanej suchej salámy, v prípade klobás sa vytvoria kategórie polosuchej a suchej, a meniť sa budú aj predpisy tepelne opracovanej šunky.
Za dôležité sa bude považovať, aby potraviny s vynikajúcou kvalitou boli dostatočne rozlíšiteľné od ostatných výrobkov na trhu.

Zdroj: Agroinform.hu
30.03.2023