Minuloročné sucho prinieslo novú éru aj na trhu s agropoistením

Vyplácanie minuloročných strát v dôsledku sucha bolo sprevádzané hromadnou výpoveďou súčasných zmlúv zo strany poisťovní. Poisťovne minulý rok vyplatili 52,9 miliárd Ft. (141,5 miliónov eur) na poľnohospodárske straty, čo predstavuje 45%-né prevýšenie ich celkových príjmov z poistného, ktoré bolo vo výške 36,4 miliárd Ft. (97,5 miliónov eur).
V dôsledku toho sa muselo veľa hospodárov znova poistiť. Treba poznamenať, že dotácie na platby poistného sa vyplácajú, ak sú požiadané do 9 júna príslušného roka, preto zostáva gazdom už len mesiac a pol na uzatvorenie zmlúv.
V súčasnosti na maďarskom trhu sa môžu gazdovia poistiť u štyroch poisťovní: Allianz, Generali, Groupama, respektíve u rakúskeho Hagelversicherung s názvom filiálok Agrár Biztosító. Problémom však je, že nové podmienky poistení týchto štyroch účastníkov sa veľmi rozchádzajú a veľakrát nie sú ani porovnateľné.
Poistenie na škody spôsobené suchom sa veľmi sprísnili, z čoho majú poľnohospodári ťažkú hlavu. Len 45% poľnohospodárov v Maďarsku má nejakú formu poistenia na poľnohospodárske škody. Aj tento stav bol dosiahnutý práve dotáciou na platby poistného z pôvodných 5 miliárd spred 12 rokov na súčasných 14,3 miliárd Ft. (38,3 miliónov eur). Príťažlivosť poistných konštrukcií zvyšovali niektoré zmeny. Hlavne, pred niekoľkými rokmi sa zmenilo percento spoluúčasti z 30 na 20%. Po ďalšie, zo štátneho fondu na zmiernenie poľnohospodárskych škôd dostane poškodený len polovicu z nárokovanej sumy, ak nedisponuje komerčným poistením aspoň na polovicu svojej plánovanej produkcie (určenej z referenčných údajov). To je ďalší nástroj k motivácii gazdov na uzatváranie poistení.
Ináč, príjmy poisťovní na poistnom pozostávajú cez 90% z poistného na škody rastlinných výrobkov.
Riadenie rizika v agrosektore sa v Maďarsku skladá zo štyroch pilierov. Práve prvým je štátny fond na zmiernenie poľnohospodárskych škôd, druhým je podpora na platby poistného, tretím je od roku 2021 systém JÉGER prevádzkovaný Národnou Agrárnou komorou, ktorým sa zmierňujú škody spôsobené krupobitím a funguje na báze pôdneho generátora. Štvrtý pilier je krízové poistenie uzatvorené so štátnou poisťovňou, vždy na jeden rok.

Zdroj: Agroinform.hu
27.04.2023