Moderné pozberové logistické centrum od štátu

Vláda v záujme zlepšenia situácie zrealizovala v sektore ovocinárstva veľký investičný projekt. V regióne s najväčšou produkciou jabĺk, v Sabolčskej župe, v meste Újfehértó zrealizovala moderné logistické centrum, takzvané Postharvest centrum s názvom Szabolcsi Alma Centrum. Jedná sa spoločný projekt vlády so spoločnosťou Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.
Tento komplex zbiera ovocie od jednotlivých producentov a združení producentov v regióne. Následne ich skladuje, balí a nakoniec v jednotnej kvalite uvádza na trh. Komplex má 10 000 ton skladovacej kapacity s príslušnou triediacou infraštruktúrou, výskumným oddelením a poskytovaním odborného poradenstva. 
Výhodou takéhoto komplexu bude silné postavenia na trhu. Úspechy tohto projektu môžu byť príkladom pre celý ovocinársky sektor, povedal minister István Nagy. Konkrétne to je súhra troch častí, ktorými sú výskum, odborné poradenstvo a využívanie moderných pozberových technológií. Tieto tri aspekty, spolu s neustálym rozvojom, spolu znamenajú budúcnosť pre produkciu jabĺk.

Zdroj: Agraragazat.hu
25.03.2023