Motorom potravinárskeho priemyslu je v súčasnosti odbyt na export

Z aktuálnych údajov štatistického úradu vyplýva, že za obdobie máj sa výkon potravinového priemyslu napriek súčasným problémom zvýšil o 17,1%, oznámil maďarský minister poľnohospodárstva. Na tomto výsledku sa podieľal jednak domáci odbyt a taktiež nárast exportu. Motorom celkového nárastu bol práve zvýšený odbyt na export o 21,9 %. Ale aj domáci odbyt predbehol minuloročné výsledky o 7,3%. Poradie jednotlivých sektorov podľa prínosu na zvýšenie odbytu boli hlavne: mäsopriemysel o 4,5% (očistené od vplyvov cenových výkyvov), výroba rastlinného oleja o 40,6 % v ročnom porovnaní, výroba nápojov o 30,0 %, spracovateľský priemysel na ovocie, zeleninu a konzervovanie o 24,9%, výroba kŕmnych zmesí o 22,6% a spracovanie mlieka o 9,2%.
Podľa ministra, tieto údaje o náraste výroby ukazujú odolnosť sektora a jeho strategické miesto v potravinovej bezpečnosti štátu. Na priaznivých výsledkoch sa podpísal uskutočnený technologický vývoj (investície) v sektore potravinového priemyslu, ktorý zvýšil výkonnosť a konkurencieschopnosť potravinárskeho sektora.
 

Zdroj: Agroinform.hu

16.07.2022