Na lesné hospodárstvo pripadne 793 miliónov eur v ďalšom období SPP

Až 11 percent zo zdrojov rozvoja vidieka budú predstavovať výdavky na lesné hospodárstvo v nadchádzajúcom období SPP do roku 2027. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pripadne na toto odvetvie skoro trikrát vyššia suma projektovej podpory, konkrétne 310 miliárd Ft. (793 miliónov eur), oznámil štátny tajomník pre pôdu a lesného hospodárstvo. Z prostriedkov je skoro 80 percent je určených na takzvané zelené ciele.

Zdroje z EU sú doplnené z národných zdrojov. Vláda chce so zvýšenou podporou dosiahnuť zlepšenie kvality maďarských lesov, rozšíriť ich celkovú rozlohu a zlepšiť konkurencieschopnosť podnikateľov obhospodarujúcich lesy. Ku koncu nového obdobia chce vláda dosiahnuť zvýšenie celoštátnej rozlohy lesov z 22 na 27 percent.

Úspešnosť programu dokazuje aj to, že od zahájenia projektu v roku 2019 prišla požiadavka na zalesnenie až 50 tisíc ha, pričom 10 tisíc ha už bolo úspešne ukončených.
Nové podmienky sú rozšírené o nové výhody, napríklad na ošetrovanie oblasti Natura 2000, nápravu lesných požiarov, zmenu štruktúry lesov, rozvoj lesnej infraštruktúry a podobne.

Zdroj: Agroinform.hu
18.01.2023