Na poľnohospodárov čaká nepriaznivá jeseň

Predseda Národnej agrárnej komory oznámil, že celosvetová pandémia a vojna na Ukrajine poukázala na strategické postavenie národného agrárneho sektora. Poľnohospodári sa však naďalej môžu spoliehať na podporu štátu.
Momentálne je na podporu domáceho poľnohospodárstva, potravinového priemyslu a podporu vidieka k dispozícii rekordná výška finančných zdrojov. Vláda Maďarska totiž k investičným zdrojom Európskej Únie poskytuje v zákonom stanovenej najvyššej miere 80%-né národné dofinancovanie. V období 2021-2027 v rámci I. piliera vláda poskytne podporu vo výške 8.421.469.794,17 Eur* (3400 miliárd Ft.) a v rámci II. Piliera vo výške 10.563.990.785 Eur* (4265 miliárd Ft.)
Tohtoročné sucho poukázalo na to, aká dôležitá je otázka zavlažovania, zadržanie zrážkovej vody, udržanie domácej zásoby vody za účelom podpory domáceho poľnohospodárstva. Vláda pracuje na tom, aby v čo najkratšej lehote našla riešenia na danú problematiku. Okrem zavlažovania považuje za dôležité udržanie domácej pôdy v domácich rukách. V súčasnosti, kedy dochádza ku generačnej výmene, považuje vláda za dôležité podporiť mladých poľnohospodárov, aby sa dostali k pôde.
 

Zdroj: Agroinform.hu

27.07.2022