Nariadenia vlády o verejnom stravovaní

Na základe nariadenie vlády č. 676/2020 (XII.28.) o verejnom stravovaní sa od roku 2022 použije najmenej 60 % surovín obstaraných v krátkom dodávateľskom reťazci vo verejnom stravovaní, čo umožňuje umiestnenie vysokokvalitných miestnych potravín z domácich surovín na spotrebiteľské stoly. Od roku 2023 by sa tento pomer mal zvýšiť na 80 %.

Zdroj: agrarszektor.hu