Nariadenie č. 36/2021 (X.14.) AM, ktorým sa stanovujú sumy jednotnej platby na plochu a ostatných priamych platieb

Jednotná platba na plochu
Celková suma jednotnej platby na plochu je 721 mil. EUR, max. oprávnená plocha je 4 980 165 ha. Výška preddavku, ktorý je možné zaplatiť od októbra 2021 je max. 101,35 EUR/ha.

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
Celková suma podpory je 403 mil. EUR, max. oprávnená plocha je 4 980 165 ha. Výška preddavku, ktorý je možné zaplatiť od októbra 2021 je max. 56,66 EUR/ha.

Platba pre mladého poľnohospodára
Celková suma podpory je 6,8 mil. EUR, max. oprávnená plocha je 96 923 ha. Výška preddavku, ktorý je možné zaplatiť od októbra 2021 je max. 48,91 EUR/ha.

Viazaná priama platba
Výška preddavku nesmie prekročiť sumy uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č. Položka podľa vyhlášky č. 9/2015 (III.13.) FM Max. výška preddavku (EUR)
1 platba na chov bahníc 20,08
2

platba na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka

98,86

3

platba na výkrm býkov

33,78

4

platba na chov dojníc

223,92

5

platba na pestovanie cukrovej repy

461,35

6

platba na pestovanie ryže

514,53

7

platba na pestovanie priemyselnej zeleniny

141,07

8

platba na pestovanie zeleniny

176,38

9

platba na pestovanie priemyselných olejnín

146,24

10

platba na pestovanie ovocia – extenzívne

179,74

11

platba na pestovanie ovocia - intenzívne

263,79

12

platba na pestovanie bielkovinových kŕmnych plodín – vlákninových

54,95

13

platba na pestovanie bielkovinových kŕmnych plodín – zrnovitých

137,22

Zdroj: agroinform.huagrarszektor.humagyarkozlony.hu