Nariadenie vlády: aplikácia prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom leteckého postreku (dronu)

Agrárne ministerstvo novelou nariadenia vytvorilo legislatívne prostredie na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín pomocou dronov. Zverejnením novely sa ustanovili zákonné podmienky v záujme poľnohospodárov aj trhu, berúc do úvahy očakávania spotrebiteľov v oblasti bezpečnosti potravín a udržateľnú ochranu agroenvironmentu; ustanovili sa potrebné školenia, administratívne a technické požiadavky. Nariadenie nadobudne účinnosť 23.02.2022.

Zdroj: agronaplo.hu