Národná agrárna komora posiela poľnohospodárom zelené odporúčania

Národná agrárna komora posiela e-mailom návrhy, respektíve odporúčania pre približne 70 tisíc poľnohospodárov, šité na podmienky konkrétneho subjektu. Týmto chce vláda poľnohospodárom uľahčiť orientáciu v nových predpisoch. V novom dotačnom období SPP sa podstatne zmenila dotačná politika na plochu, kde hrajú významnú úlohu Agro ekologické programy, v rámci ktorých je možnosť získať zvýšenú dotáciu za podmienky dodržania, respektíve zaviazania sa k niektorej podmienke programu.
Národná agrárna komora určí optimálnu voľbu na základe konkrétnych údajov poľnohospodára a rôznych indikatívnych údajov, ktoré sú čerpané zo štátnych databáz (napríklad MePAR -Systém na stotožnenie poľnohospodárskych parciel) pomocou algoritmu pre daný subjekt.
Samozrejme rozhodnutie ovplyvňuje veľa faktorov, preto si poľnohospodár môže sám určiť, či a ktorý agro  ekologický program si na daný hospodársky rok zvolí.

Zdroj: Agroinform.hu
21.03.2023