Návrh zákona o obnovení užívacieho práva

Európsky súdny dvor v roku 2018 priniesol rozsudok o užívacích právach ukončených v roku 2014 a za implementáciu a presadzovanie bol zodpovedný maďarský zákonodarca. S cieľom dosiahnutia bol predložený návrh zákona, ktorý dáva možnosť dotknutým osobám požiadať o obnovenie užívacieho práva. Ak dotknuté osoby z nejakého objektívneho dôvodu o obnovenie nepožiadajú, môžu žiadať finančnú náhradu.

Návrh zákona obsahuje aj ustanovenia o nájme. Nadmerné nájomné v súčasnosti odrádza tých, ktorí majú nárok na predbežné nájomné, od výkonu tohto práva. Zákon na druhej strane stanovuje aspekty, ktoré bude musieť úrad pri skúmaní nájomného zohľadniť. To bude zahŕňať najmä parametre pozemku, objektívne podmienky obrábateľnosti, závlahu, tvar a polohu.

Zdroj: agrarszektor.hu