Nedostatok pracovnej sily? Táto podpora môže pomôcť

Vláda chce pomôcť mladým a odborne vzdelaným ľudom v získaní odbornej praxe novou formou podpory. Preto vyčlenila pre tento účel 17,6 miliárd Ft. (45 miliónov eur), z ktorého zahájila projekt s názvom posilnenie pracovnej sily pre podnikateľov. 
Vyplácanie podpory je pevne stanovené na 90 dní. Podnikatelia majú nárok na túto podporu, ak zamestnajú mladú osobu, ktorá má najviac 30 rokov, svoju odbornú kvalifikáciu získala od roku 2011 do teraz a uchádza sa o zamestnanie. Pracovná zmluva môže byť buď na plný úväzok, alebo na čiastočný s minimálne 4- hodinovým denným pracovným časom. Žiadosti sa podávajú na okresnom úrade bydliska záujemcu.
Intenzita pomoci je 100% mzdových nákladov za zamestnanca vrátane daní a odvodov. Okrem toho, ak sa jedná o plný úväzok, hranica podpory za zamestnanca je dvojnásobok aktuálnej minimálnej mzdy !
Program má aj ďalšie zvýhodnenie pre podnikateľa. Po 90 dňovej podpore môže podnikateľ uchádzať o ďalšiu 6 mesačnú podporu z iného programu na podporu zamestnanosti s tou podmienkou, že plat dotyčného zamestnanca nemôže byť znížený po celú dobu zamestnania. Okrem prípadov, kedy zníženie pracovného času je priamo úmerné zníženiu platu zamestnanca.
Zamestnávateľ sa musí zaviazať, že počas obdobia zamestnania nerozviaže pracovnú zmluvu dohodou ani pracovnú zmluvu inej osoby na rovnakej alebo podobnej pozícii.

Zdroj: NAK - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
23.01.2023