Nie je potrebné platiť za dodávku vody

Minister vnútra Maďarska vyhlásil obdobie sucha pre celé územie štátu od 21.03.2022. Poľnohospodári nemusia platiť za dodávku vody. Po oznámení je možné jednorazové „mimoriadne“ používanie vody na zavlažovanie aj bez vodoprávneho povolenia (priama aplikácia povrchovej vody max. do 1200 m³/ha vody na plochu nepresahujúcu 100 ha na účely zavlažovania na obdobie max. 1 mesiac). 

Zdroj: origo.hu