Nová zmena v legislatíve, týkajúca sa nájomných zmlúv poľnohospodárskych pozemkov

Od 1.januára 2023 sa legislatívne posilní právny inštitút prednostného práva doterajšieho nájomcu na nájom poľnohospodárskeho pozemku. Tento inštitút mal aj v doteraz platnej legislatíve silné postavenie pri určovaní poradia práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ale po novom sa táto lehota ešte predĺži.
Ak súčasnému nájomcovi podľa doterajších podmienok skončila nájomná zmluva k 31.decembru daného roka, ten si mohol svoje právo uplatniť len do 1.januára nadchádzajúceho roka.
Po novom bude môcť doterajší nájomca odvolávať sa na svoje prednostné právo až po dobu jedného roka po skončení nájomnej zmluvy.

Zdroj: MAGOSZ
13.12.2022