Nové projekty na podporu precíznej technológie môžu mať takéto podoby

Článok opisuje hlavné ciele projektových podpôr zameraných na rozvoj digitalizácie v podmienkach nového systému agrodotácií začínajúcom  od 2023.
V rámci strategického plánu SPP, aj nový systém agrodotácií dáva možnosti na realizáciu digitalizácie (digitálnej premeny) poľnohospodárskych podnikov.
Digitalizácia dáva poľnohospodárom možnosť, aby prostredníctvom používania modernej technológie zlepšovala firemné výsledky, vyhovela čoraz väčším požiadavkám na poskytovanie údajov, zásadám udržateľnosti v hospodárení, racionalizovala vstupy do podniku, znižovala produkciu nežiadúcich látok, či znižovala zaťaženie podzemných vôd. Digitálne technológie dlhodobo prispievajú k zlepšeniu kondície pôdy.

O čo všetko sa bude možné uchádzať ?
Z tohto zdroja je možné financovať investičné plány digitalizácie na podnikovej úrovni.

  • Zlepšenie digitalizácie nových aj použitých pracovných strojov (napríklad navádzač riadkovačov pri sadení, automatické riadenie),
  • Vybudovanie agro-meteorologických senzorov a staníc,
  • Digitalizácia triediacich strojov,
  • Nákup techniky na digitálne vnímanie /senzory/ v potravinovom závode,
  • Nákup precíznej techniky do živočíšnej výroby – stroje a zariadenia, automatizované systémy,
  • Nákup precíznej technológie v krmovinárstve – stroje a zariadenia, roboty,
  • Nákup autonómnych robotov do rôznych odvetví, dróny a iné zariadenia na zvyšovanie výkonnosti,
  • Vytvorenie databázových systémov, zberov údajov a manažérskych softwarov pre riadenie fariem,
  • Vybudovanie takzvaných Smart systémov vedenia fariem, napr. kamerové systémy, automatické regulátory, napr. osvetlenie, vetrania, precízna technológia do uzavretého kŕmneho systému,
  • Využitie služieb na digitalizáciu podniku

Výške pomoci je 1 000 000 eur na jeden projekt. Intenzita pomoci je 50% z oprávnených nákladov, ktorá sa môže zvýšiť na 65% v prípade mladého poľnohospodára či generačnej výmeny. O ďalších 10% je možné intenzitu zvýšiť producentom bio produktov alebo v prípade kolektívnej investície. Maximálnu intenzitu je možné dosiahnuť v prípadoch investícií so záväzkom environmentálnych či klimatických opatrení.

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť poľnohospodárski výrobcovia, ktorý za predchádzajúci rok dosiahli minimálne 10 000 eur štandardného výstupu, alebo mali aspoň 40% svojich príjmov z poľnohospodárskej výroby.
 

Zdroj: Agroinform.hu
04.01.2023