Nové výzvy v rámci PRV vo výške až 1,5 mld. EUR ešte tento rok

Podpora na investície do krmivárskych podnikov sa očakáva vo výške 142,9 mil. EUR na jeseň tohto roka. Min. výška oprávnených výdavkov na jednu žiadosť je 142,9 tis. EUR, max. výška je 5,7 mil. EUR. Oprávnené sú investície do obstarania technického a technologického vybavenia, vrátane strojov a náradia slúžiacich na výrobu krmiva, na manipuláciu, skladovanie alebo balenie materiálu, investície do obstarania inovatívnej techniky a technologických postupov.

Podpora na prevenciu škôd spôsobených jarnými mrazmi sa očakáva vo výške 142,9 mil. EUR. Max. výška oprávnených výdavkov podpory je 285,7 tis. EUR. Výška podpory je 80 % z celkových oprávnených výdavkov. Oprávnené sú investície do obstarania (inštalovaného alebo premiestniteľného) technického a technologického vybavenia, vrátane strojov a náradia slúžiacich na prevenciu škôd (napr. generátor tepla, protimrazové kachle, atď.).

Od 1. januára 2022 bude vyhlásená trojročná výzva s cieľom zachovania životaschopnej populácie chránených, pôvodných a ohrozených druhov plemien hospodárskych zvierat (napr. čierna mangalica, achaltekinský kôň, atď.) s pôvodnými podmienkami ustajnenia a kŕmenia. Výška podpory je 48,6 mil. EUR = 16,2 mil. EUR/rok.

Zdroj: agroinform.huagronaplo.hu