Nové zdroje na podporu ekologického poľnohospodárstva

István Nagy, maďarský agrárny minister uviedol, že podpora ekologického poľnohospodárstva a rozšírenie oblastí zahrnutých do ekologickej poľnohospodárskej výroby bude v nasledujúcom období prioritou. Maďarskí poľnohospodári môžu v novej výzve požiadať o podporu ekologického poľnohospodárstva v rámci dvoch čiastkových opatrení.

 

Prechod na ekologické poľnohospodárstvo

(EUR/ha/rok)

Udržanie ekologického poľnohospodárstva

(EUR/ha/rok)

Orná pôda

458

349

Zelenina

1097

664

Malvice

1840

1136

Hrozno

1132

1097

Ostatné ovocie

1762

967

TTP – pastva min. 0,2 DJ/ha

204

204

Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 114,3 mil. EUR. Výzva pokrýva 3-ročné záväzkové obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2024. Vláda poskytne v rokoch 2021-2027 najvyššiu možnú mieru spolufinancovania vo výške 80 %. Žiadosť je možné podať do 25.11.2021.

V rokoch 2010 až 2020 sa veľkosť ekologických oblastí v Maďarsku takmer zdvojnásobila. Ekologická výroba v súčasnosti prebieha na zhruba 300 tis. ha. Maďarsko je na 10. mieste na svete, pokiaľ ide o veľkosť oblasti ekologického poľnohospodárstva.

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.huagrarszektor.hu