Novelizácia nariadenia „nitrátovej direktívy“ - doba zákazu hnojenia bola skrátená o mesiac

Národná poľnohospodárska komora (NAK) iniciovala úpravu a doplnenie nariadenia FVM 59/2008. (IV.29.) „Nitrátová direktíva“ od roku 2017, pretože nariadenie obsahovalo prvky, ktoré boli vo viacerých prípadoch nepriaznivé a spôsobili konkurenčnú nevýhodu maďarským farmárom. Novela bola odôvodnená tým, že v dôsledku klimatických zmien sa v posledných rokoch výsev jesenných plodín posunul, ale predchádzajúce predpisy neumožňovali neskoršie hnojenie, ktoré je nevyhnutné pre optimálny vývoj rastlín. Na základe toho maďarské Agrárne ministerstvo (AM) nariadením AM 32/2021. (IX.22.) upravilo a doplnilo nariadenie.

„Nitrátová direktíva“ bola zmenená a doplnená takto:

  • § 2 (7) Zimná pastva každý rok od 30. novembra do 15. februára.
  • § 4 (2) Je zakázané aplikovať hnojivá v prípade jesenných obilnín od 30. novembra do 31. januára a v ostatných prípadoch od 30. novembra do 15. februára.
  • § 4 (6) Umelé hnojivo aplikované na pôdu so svahom vyšším ako 12 % musí byť úplne zapravené do pôdy do 4 hodín od aplikácie, s výnimkou počas vegetácie.
  • § 6 (10) Je zakázané aplikovať ľahko rozpustné nitrátové hnojivá po žatve/zbere úrody, ak nie je zasiata žiadna iná kultúra na jeseň.
  • § 6 (4) Maštaľné hnojivo musí byť úplne zapravené do pôdy do 4 hodín od aplikácie.
  • § 9 (1) b) Je zakázané vybudovať poľné hnojisko bez ochrany proti úniku hnojovice na obrábanom poli, zamrznutej pôde, pôde nasýtenej vodou a pokrytej súvislou snehovou pokrývkou od 30. novembra do 15. februára.

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.hu