Nový rok prináša veľké zmeny v oblasti zelenej energie – stojí za to sledovať nové výzvy

V Maďarsku sa v roku 2024 očakáva sa rad pozitívnych zmien v oblasti výroby a skladovania energie. Rozširovanie obnoviteľných zdrojov je dôležité z hľadiska energetickej suverenity, zabezpečenia dodávok a slúži na posilnenie domácej konkurencieschopnosti spojenej s obnovením ekonomického rastu. Viaceré opatrenia a rôzne formy podpory v roku 2024 budú posúvať intenzívne využívanie zelenej energie dopredu, uvádza Ministerstvo energetiky (EM).
V poslednom období vyrástli obrovské kapacity solárnych elektrární. Ročný prírastok solárnych panelov prekonal minulý rok prvýkrát hodnotu 1 gigawattu. V roku 2023 bolo zriadených viac solárnych kapacít než v období do roku 2020. Kapacita sa teraz približuje k 5600 megawattom, pričom približne dve tretiny patria priemyselným spotrebiteľom a jedna tretina domácnostiam.
Vláda podporuje rodiny v inštalácii moderných solárnych systémov v produkcii a skladovaní zelenej energie prostredníctvom programu Solárna energia Plus. V rámci tohto programu s rozpočtom 75 mld. Ft. (196 miliónov Eur) je možno získať až 5 miliónov ft. (13.000 Eur) nevratnej finančnej pomoci na jednu nehnuteľnosť.
Domáce hospodárske združenia budú podnecované novou výzvou k zakladaniu energetických úložísk a k ich prevádzkovaniu aspoň na desať rokov. Výzva bude vyhlásená v januári 2024 na nevratnú investičnú dotáciu a tiež kompenzáciu príjmov. Výzva bude mať rozpočet vo výške 62 miliárd ft. (162 miliónov Eur). Týmto finančným stimulom chce ministerstvo dosiahnuť do roku 2026 zvýšenie kapacity celkových priemyselných úložísk zo súčasných 20 megawattov na jej dvadsať násobok !
Rast môže podporiť aj kombinácia tejto podpory s ďalšími zľavami na poplatkoch.
Prevádzkovatelia budú do roku 2026 oslobodení od poplatku za prenos.
Vláda zmiernila právne podmienky pre vytváranie veterných elektrární na podporu intenzívneho využívania zelenej energie. Napríklad od 2024 sa zníži odporúčaný bezpečnostný odstup na 700 metrov v súlade s európskou praxou, a zruší sa požiadavka na verejné obstarávanie. Ďalšie predpisy pre vydávanie povolení na veterné elektrárne a obmedzenia pre schvaľovanie nebudú potrebné.
Maďarsko je už niekoľko rokov medzi prvými piatimi krajinami v Európe využívajúcimi geotermálnu energiu na vykurovanie. Tento rok bol dokončený najväčší geotermálny vykurovací systém Európskej únie v Szegede, ale tiež s významnými kapacitami disponujú aj Győr, Miskolc a Szentes. Vďaka priaznivým domácim podmienkam môže geotermálna energia nahradiť až 1-1,5 miliardy kubických metrov plynu ročne.
Rastúci podiel obnoviteľných zdrojov, redukcia fosílnych palív môže uvoľniť emisné kvóty oxidu uhličitého, ktoré môžu zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu.

Zdroj: MTI
31.12.2023