Od 1. februára je možné sa registrovať do systému krízového poistenia

Štát začína prevádzkovať takzvaný Systém krízového poistenia. Cieľom je stabilizácia príjmov v poľnohospodárstve a zmiernenie výkyvov ich príjmov v dôsledku rôznych rizík, najmä od vplyvov nepriaznivého počasia. 
Poľnohospodári sa môžu stať členom dobrovoľne, na základe žiadosti o registráciu o členstvo, podanej na štátnu pokladnicu. Právny vzťah z členstva žiadateľovi prislúcha od prvého dňa toho roka, kedy bola žiadosť podaná.

Okrem oznamovacej povinnosti členom vzniká aj povinnosť prispievať do fondu krízového poistenia. Následne členom môže vzniknúť právo na kompenzáciu výpadku príjmu, ak sa v danom roku ich príjem zníži o minimálne 30% v porovnaní s priemerom príjmov z predchádzajúcich troch rokov. Nárok vzniká nasledujúci rok po podaní žiadosti o kompenzáciu.

Žiadatelia už pri podávaní žiadosti majú povinnosť oznámiť údaje o hospodárení za predchádzajúce 2 roky. Žiadosti sa môžu podávať prostredníctvom elektronickej brány k štátnej pokladnici v lehote do 28.02.2023.

Zdroj: NAK - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
01.02.2023