Od 2023 štartuje elektronická evidencia evidencia spotreby a aplikácie prípravkov na ochranu rastlín“ – v skratke e-GN

Od 2023 štartuje elektronická evidencia hospodárenia „evidencia spotreby a aplikácie prípravkov na ochranu rastlín“ – v skratke e-GN na webovom sídle Národného úradu potravinovej bezpečnosti - NÉBIH
Od 1. januára 2023 musia poľnohospodári pestujúci na minimálne 10 ha ploche povinne viesť elektronickú evidenciu použitia insekticídov prevádzkovanú NÉBIH na jeho webovom sídle - https://upr.nebih.gov.hu 

Uvedená povinnosť sa vzťahuje na poľnohospodárske plochy uvádzané v žiadostiach o priamu podporu aj s príslušným kódom užívania ornej pôdy.

Dôležité je vyzdvihnúť, že evidenciu bude treba viesť rozličnou formou podľa toho, ktorého podporovaného programu sa dotyčný poľnohospodár zúčastňuje. Tí, ktorí pestujú na väčšej ako 10 ha ploche, musia príslušnú evidenciu o použití insekticídov na ornej pôde viesť s dennou aktuálnosťou! 
Ošetrenia inými prostriedkami, ako napríklad fungicídmi, či ošetrenia hospodármi, na ktorých sa nevzťahuje príslušné nariadenie sa majú zaznamenávať do tejto evidencie stále k 31.januáru nadchádzajúceho roka.

Pre zavedenú evidenciu e-GN nie je prípustné prechodné obdobie. Hospodári ju musia povinne viesť od začiatku budúceho roka. Technické otázky je možné riešiť na identickej elektronickej adrese NÉBIH-u.

Zdroj: Agroinform
13.12.2022