Od jari tohto roka sú opäť prístupné úverové programy na obežné prostriedky pre prevádzkovateľov okrasných záhrad

Maďarská rozvojová banka bude od jari tohto roka poskytovať úverové programy špeciálne konštruované pre tento sektor hospodárstva. V rámci tohto programu bude možné čerpať celkovo 20 miliárd Ft. (52,5 miliónov eur). Úvery budú poskytované s dobou splatnosti až 6 rokov a s 3 ročným bezúročným obdobím na nákup obežných aktív.  Úvery budú poskytované do 31.decembra 2023.

Ministerstvo poľnohospodárstva k úverom poskytuje dodatočnú pomoc vo výške 60 % z úroku, maximálne však do výšky 4 percentných bodov z úrokovej sadzby. Podľa súčasných podmienok na peňažnom trhu sa žiadateľom takto zníži ročná úroková miera na 6,7 - 7,2 %, čo sa považuje za výnimočne výhodné financovanie.
Minister vyzdvihol, že súčasťou novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky je osobitná časť, zameraná na podporu pestovateľov okrasných rastlín na úrovni mikro a malých podnikateľských jednotiek na vidieku.

Hlavné podmienky nároku na túto podporu sú teda:

  1. Podnikanie v oblasti obchodovania s okrasnými rastlinami alebo v oblasti ošetrovania zelených plôch,
  2. V čase podávania žiadosti žiadateľ nemá viac ako 40 % -ný podiel príjmu z poľnohospodárskej činnosti alebo viac ako 50 % -ný podiel príjmu z lesného hospodárstva,
  3. Aspoň dva predchádzajúce roky pred podaním žiadosti sa žiadateľ zaoberal ošetrovaním zelených plôch, obchodovaním s okrasnými rastlinami ako maloobchod alebo veľkoobchod,
  4. Žiadateľ je kategórii mikro alebo malý podnikateľ,
  5. Projekt bude zrealizovaný v niektorej z vidieckych oblastí.

Podporu bude možné žiadať na výstavbu, modernizáciu stavieb, na stroje, nástroje, technológie alebo ich modernizáciu, vrátane komunikačnej technológie či informatiky. Bude možné tiež žiadať o preplatenie výdavkov na stavebných inžinierov, poradenstvo, projektové náklady, úradné poplatky atď.

Zdroj: Agrárminisztérium 
17.02.2023