Od júla je možnosť využitia dotácie na dobré životné podmienky zvierat pri chove ošípaných

Maďarské ministerstvo poľnohospodárstva vyhlásilo výzvu na podávanie žiadosti o podporu na welfare chov ošípaných na hospodársky rok 2022/2023.
Žiadosti sa môžu podávať od 1.7.2022. Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť na jeden štvrťrok. Žiadosti sa teda podávajú postupne v štyroch etapách za hospodársky rok a len elektronicky.
Jedna ošípaná má hodnotu 0,5 dobytčej jednotky.
Oprávnené sú výdavky na:
-   Zväčšenie miesta držby jedincov počas chovu, zväčšenie ohrady 29,72 Eur*/DJ/štvrťrok
-  Zabezpečenie lepších parametrov mikroklímy chovu od predpísaných 4,70 Eur*/DJ/štvrťrok
-   Zabránenie nečistôt spôsobených škodcami počas chovu 5,45 Eur*/DJ/štvrťrok
-   Zvýšenie intenzity svetla na mieste chovu 4,30 Eur*/DJ/štvrťrok
-   Zabezpečenie kvality vody pre chov v kvalite pitnej vody 3,60 Eur*/DJ/štvrťrok
Uvedené oprávnené výdavky sa dajú uplatniť spoločne alebo jednotlivo. 
 

Zdroj: Állattenyésztők.hu

15.06.2022