Od mája je možné sa uchádzať o túto dotáciu s celkovou intenzitou pomoci 75 miliónov Eur

V apríli bola vyhlásená podpora pre chovateľov hovädzieho dobytka s mliečnou úžitkovosťou na zlepšenie ich dobrých životných podmienok, tzv. „welfare.“ 
O podporu je možné uchádzať sa od 1 mája do 31 mája 2023. Táto pomoc je pokračovaním už prebiehajúcej podobnej podpory s tým, že táto sa vzťahuje na jedince hovädzieho dobytka samičieho pohlavia chované na produkciu mlieka.
Podmienky oprávnenosti na základnú platbu treba spĺňať každému žiadateľovi, medzi ktorými je dostatočná voľnosť pohybu zvierat, priebežný dohľad chovateľa na zvieratá, technológia dojenia a preventívne zásahy chovateľa. Zvýšená podpora je dobrovoľná, na ktorú sa vzťahujú prísnejšie podmienky kŕmenia, zabezpečenie prirodzeného prostredia chovu atď.
Ministerstvo chce touto podporou kompenzovať zvýšené náklady spojené s chovom zvierat v dobrých životných podmienkach.
Intenzita pomoci je nasledovná: Základná platba na dospelé zviera 156 eur/rok/DJ, na jalovice a teľatá vo výške 94 eur/rok/DJ, ku ktorým sa pripočítajú platby za dohľad chovateľa a technológiu dojenia vo výške 19eur/rok. Základná platba takto vychádza na 175 alebo 113 eur/rok/DJ. Na spomínanú zvýšenú podporu za vytvorenie prirodzeného prostredia chovu a na dodržanie predpisov kŕmenia sa bude vyplácať 106eur/rok/DJ.
Podpora sa bude vyplácať po dobu 20 mesiacov. Forma pomoci je nenávratná dotácia. Bez vlastných zdrojov.

Zdroj: Agroinform.hu
05.04.2023