Onedlho bude možné uchádzať o nenávratnú dotáciu na udržateľné vodohospodárske postupy v poľnohospodárstve

Projekt zo zdrojov EU prichádza na začiatku septembra a je zameraný na účinné vodohospodárske postupy a udržanie zásob vody. Hlavným cieľom výzvy je vytvorenie udržateľnej výrobnej bezpečnosti v agrosektore nižšou spotrebou vody.

V rámci projektu treba do 31.júla 2024 vytvoriť 100 poľnohospodárskych výrobných aliancií a do 31.januára 2026 treba plochu obhospodarovanú úspornými metódami na vodu zvýšiť na 50 000 ha. Za takéto metódy hospodárenia sa považujú, ak poľnohospodári:

  • Prijali opatrenia na zvýšenie množstva organických látok v pôde;
  • Preorientovali sa na pestovanie rastlín s menšími potrebami na vlahu;
  • Použili prirodzený spôsob zadržania vody v niektorej časti nimi obhospodarovanej plochy;
  • Použili účinnú zavlažovaciu techniku a použili na to recyklovanú vodu.


Zdroj: Agroinform
29.08.2022