Podpora mladých poľnohospodárov od roku 2023

Opatrenia na podporu generačnej výmeny sú zhrnuté v samostatnom podprograme PRV, v rámci ktorého majú mladí farmári nárok na zvýšenie intenzity podpory o + 10 % v žiadostiach o NFP. Plánuje sa, že tieto formy podpôr budú pre mladých výrobcov dostupné aj v období po r. 2022. Spektrum opatrení na podporu generačnej výmeny sa v nasledujúcom programovacom období rozšíri, keďže sa plánuje zapojenie subjektov do prevodu poľnohospodárskych podnikov a tie budú môcť očakávať dodatočnú podporu v súvislosti s investičnými výzvami.Opatrenia na podporu generačnej výmeny sú zhrnuté v samostatnom podprograme PRV, v rámci ktorého majú mladí farmári nárok na zvýšenie intenzity podpory o + 10 % v žiadostiach o NFP. Plánuje sa, že tieto formy podpôr budú pre mladých výrobcov dostupné aj v období po r. 2022. Spektrum opatrení na podporu generačnej výmeny sa v nasledujúcom programovacom období rozšíri, keďže sa plánuje zapojenie subjektov do prevodu poľnohospodárskych podnikov a tie budú môcť očakávať dodatočnú podporu v súvislosti s investičnými výzvami.

Zdroj: agrarszektor.hu