„Podpora na investície do objektov ŽV a do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV“ – výzva bude znovu vyhlásená

Opätovné vyhlásenie výzvy je odôvodnené obrovským úspechom výzvy na jeseň 2020. Žiadatelia podali žiadosti o NFP vo výške takmer 1,33 mil. EUR  pričom max. výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve bola určená vo výške 1,01 mil. EUR. Výzva bude naďalej dostupná za už známych podmienok, intenzita pomoci je 50 % a podmienky pre výšku pomoci zostanú nezmenené. Výška NFP sa pohybuje od 14.075 EUR do 281.500 EUR. Chovatelia hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, králikov, včelári a mnohí ďalší chovatelia, ktorí sa zaoberajú chovom HZ, budú mať možnosť investovať do zriadenia nových, modernizovania existujúcich fariem a do nákupu zariadení a strojov pre HZ. Žiadatelia, ktorí už získali NFP v rámci tejto výzvy, môžu tiež podať žiadosti o NFP.

Zdroj: agrarszektor.hu