Podpora pre chovateľov hydiny - kačíc a husí

Zverejnila sa vyhláška, na základe ktorej bude vláda spätne vyplácať doteraz neobdržané podpory chovateľom hydiny na opatrenie dobré životné podmienky zvierat vo výške 5,4 mil. EUR. Vláda v reakcii na vyššie sektorové požiadavky poskytne zdroje prostredníctvom rámcového zvýšenia. V dôsledku tohto rozhodnutia dostanú všetci príslušní chovatelia kačíc a husí plnú výšku pomoci. Maďarská štátna pokladnica (ako pôdohospodárska platobná agentúra) bude automaticky realizovať platby na základe už podaných ŽoP z navýšenej sumy.

Zdroj: agronaplo.hu