Podpora precíznej technológie v poľnohospodárstve sa stala novým podporovaným cieľom

Rozšírenie a podpora precíznej technológie v poľnohospodárstve sa stala novým podporovaným cieľom maďarského agrárneho sektora, povedal maďarský agrárny minister. Vyzdvihol, že podpora na rozvoj zavlažovacích systémov je dostupná už niekoľko rokov, pri ktorej bol predĺžený termín na podávanie žiadostí do 30.06.2023. V rámci uvedenej výzvy bolo v roku 2022 vyplatených celkom 8,5 miliárd Ft.(21 miliónov Eur).
Na podporu rozšírenia precíznej technológie bolo v roku 2022 cez rôzne výzvy čerpaných celkovo 43,3 miliárd Ft. (106,5 miliónov Eur).

Doplnil, že medzi najúspešnejšie výzvy z Programu rozvoja vidieka bola výzva na podporu zvyšovania príjmu a diverzifikácia zdrojov príjmov pre životaschopné malé poľnohospodárske podniky. V roku 2022 bolo na tento účel vyplatených celkom 33,23 miliárd Ft. (82 miliónov Eur) pre dotknutých žiadateľov.

Zdroj: Agrárminisztérium
22.12.2022