Podporované budú investície súvisiace s energetikou

Štátny tajomník Ministerstva PaRV oznámil, že výrobné procesy, respektíve optimalizácia využitia energie sa stala v poľnohospodárstve kľúčovou otázkou, ktoré sú však náročné na investície. Práve preto je pre ministerstvo prioritné podpora tejto oblasti.
Spomenul, že v rámci programu rozvoja vidieka bolo v predchádzajúcom období vyhlásených 20 projektových výziev pre 5000 podnikateľov v sume 103 miliárd Ft.(280 miliónov eur). Okrem toho, boli vyhlásené výzvy so zameraním na technologickú inováciu zvyšovania pridanej hodnoty výrobných procesov. V rámci tohto projektu boli pre rastlinnú výrobu podpory zamerané na obnovu technológie sušenia a čistenia rastlinnej produkcie. Zachovanie kvality pozberanej úrody je natoľko dôležité, ako jej produkcia.
Štátny tajomník oznámil, že na nadchádzajúce obdobie SPP 2023-2027 je k dispozícii 1500 miliárd Ft. (cez 40 miliárd eur) na rozvoj hospodárstva, čo predstavuje viac ako polovicu zo celkových zdrojov na rozvoj vidieka. Ústredným postavením v tomto programe majú investície do poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov.
V projektových výzvach bude dôležitá energetická účinnosť a kvalita, respektíve uprednostňované obnoviteľné zdroje energie.

Zdroj: Agroinform.hu
06.05.2023