Poľnohospodári dostávajú mimoriadnu pomoc z dôvodu škôd spôsobených búrkou

Búrky zo začiatku februára 2022 spôsobili škody poľnohospodárom, najmä pestujúcim vo fóliovníkoch. Maďarská vláda dala záruku, že vytvorí mimoriadne zdroje - mimoriadny fond vis major. Agrárne ministerstvo vykonalo aj prieskum škôd s nádejou, že podpory by sa mohli vyplácať už koncom februára. Odškodnenie môžu dostať tí, ktorí majú predpokladaný výpadok príjmu aspoň 30 %.

Zdroj: agrarszektor.hu