Pomoc pre poľnohospodárov s projektmi na stavebné investície

Na základe vyhlášky z decembra minulého roka si žiadatelia budú môcť uplatniť nárok na kompenzáciu zvýšených nákladov projektu v dôsledku zvýšených cien stavebného materiálu. Vyžaduje si to podanie žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, o ktorej sa v každom prípade rozhodne individuálne.

Zdroj: agrarszektor.hu