Poplatok za inšpekciu potravinového reťazca

Do konca mája 2021 mali prevádzkovatelia potravinového reťazca za povinnosť pripraviť vyhlásenie o poplatkoch za inšpekciu potravinového reťazca za rok 2021. Prvá splátka vtedy určenej sumy bola poukázaná do 31.07.2021, pričom termín úhrady druhej splátky je do 31.01.2022.

Zdroj: agrarszektor.hu