Posledná príležitosť pre malých poľnohospodárov - Ešte stále môžu žiadať o podporu

Je tu posledná príležitosť pre malých poľnohospodárov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie podpory, povedal minister pôdohospodárstva. Jedná sa o podporný program pre malé prevádzky, ktorý bol otvorený ešte v roku 2020 s intenzitou podpory 15.000 eur na jedného žiadateľa s viazanosťou na 5 rokov. V rámci tohto programu bolo počas dvoch rokov doteraz podaných spolu 17305 žiadostí a celkový finančný rámec bol postupne zvýšený na 52 miliárd Forintov (124,33 miliónov Eur). V tejto, už siedmej etape už nie stanovená indikatívna výška finančných prostriedkov na čerpanie a bude sa vychádzať z aktuálneho záujmu.

Uprednostnené budú žiadosti s vyšším počtom pracovnej sily vo svojom pláne alebo tie, ktoré sú zamerané na rozvoj zaostalých regiónov. Minister zdôraznil, že aj touto formou sa snaží vláda posilniť vidiecke regióny a taktiež chce podporiť aj tých najmenších účastníkov hospodárstva.

Žiadosti môžu podávať malí aj mikro podnikatelia, prvovýrobcovia alebo spracovatelia
v poľnohospodárstve, ktorí aspoň jeden rok žijú v malých obciach s počtom obyvateľov do 10 tisíc alebo na samote, priľahlej k niektorému väčšiemu urbanistickému celku. Výška podpory je 15.000 Eur (vo forintoch) na jedného žiadateľa. 75% podpory sa účtuje úspešnému uchádzačovi okamžite a zvyšná čiastka následne do 3 rokov. Ako výsledok sa od žiadateľov vyžaduje len zvýšenie štandardného výstupu alebo marže na nasledujúce 4 roky.Konanie je zjednodušené a pre uchádzačov sa poskytuje aj školenie v oblasti podnikania.

Zdroj: Agroinform
24.10.2022