Požiadavky na ekologizáciu sa uvoľňujú

V reakcii na situáciu na trhu s obilím spôsobenú rusko-ukrajinskou vojnou a procesmi ohrozujúcimi globálnu potravinovú bezpečnosť sa uvoľňujú požiadavky na ekologizáciu pestovania plodín na ornej pôde. Na plochách vyhlásených za úhor možno bez obmedzenia pestovať akúkoľvek plodinu. Plodina pestovaná na tejto ploche sa bude tiež brať do úvahy pri splnení požiadavky diverzifikácie, bez ohľadu na to, či farmár pestuje rovnakú plodinu na ploche, ktorá nie je vyhlásená za úhor. V oblastiach ležiacich úhorom bude možné dočasne použiť prípravky na ochranu rastlín, ak je to potrebné pre úspešné pestovanie danej plodiny.

Zdroj: agrarszektor.hu