Pozor! Mení sa výzva na rozvoj agrárneho vodohospodárstva

Národná agrárna komora upozorňuje na zmeny vo výzve zameranej na rozvoj odvetvia poľnohospodárskeho vodohospodárstva. Zmenili sa bodovacie kritériá. Konkrétne sa zmenila hranica minimálneho počtu bodov potrebných k úspešnosti projektu na 30. Došlo aj k zmene požadovaného minimálneho počtu bodov za kvalitu projektu na 20 z celkovo možných 55 bodov. Uvedené zmeny sa vzťahujú aj na doteraz podané žiadosti.
V rámci výzvy sú oprávnené výdavky na:
- Podporu zariadení na zadržanie vody, za účelom zásobovania zavlažovacích zariadení, napríklad zakladanie zásobníkov vody,
-  Vytváranie prirodzených filtračných polí za účelom prečistenia a následného zužitkovania vody na poľnohospodárske účely,
-  Vytváranie melioračných ciest k poľnohospodárskych plochám,
-  Zvyšovanie výkonnosti súčasných zavlažovacích zariadení, oprava, vývoj a rekonštrukcia zavlažovacej infraštruktúry,
- Obstaranie nový zavlažovacích zariadení a čerpacích staníc určených na zásobovanie týchto zavlažovacích zariadení.
Lehota na podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 30.12.2022. Výška pomoci je maximálne je  7.430.708,71 Eur* na jednotlivú alebo kolektívnu žiadosť. Intenzita pomoci 40%, ktorá sa zvyšuje o 10% ak sa nejedná o miesto realizácia v oblasti stredného Maďarska, o ďalších 10%, ak sa jedná o mladého poľnohospodára a o ďalších 20%, ak sa jedná o kolektívny projekt. Výzvu je možné nájsť na nasledovnom odkaze: www.palyazat.gov.hu


Zdroj: NAK

27.07.2022