Predaje pôdy sa od mája budú úradne preverovať

Od leta už bude treba zdôvodniť zvýšenú cenu za hektár, ak pôda sa bude predávať za cenu vyššiu o 10% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Výnimkou bude predaj pôdy štátom, ktorý bude bez limitu.
V zmysle zákona o prevode vlastníctva pôdy z roku 2013 sa na predaj pôdy vzťahujú nové pravidlá. Národná agrárna komora má v kompetencii kontrolovať predajné ceny pôdy. Najdôležitejšou novinkou je, že cena pôdy nemôže prevýšiť obvyklú, priemernú cenu v danej lokalite za predchádzajúci rok o viac, ako 10 %. Tento cenový strop je možné prevýšiť v tých prípadoch, kedy predajca vie preukázať, že dôvod prevýšenia je zhodnotenie pozemku, merané objektívnym hľadiskom. Takýmto zhodnotením pôdy môže byť, napríklad, lepšia kvalita pôdy, možnosť zavlažovania, výhodnejšie umiestnenie pozemku, jeho veľkosť a iné.
Výnimkou z tohto pravidla sú predaje štátnych pozemkov. V roku 2023 sa spúšťa opäť veľký projekt predaja štátnych pozemkov v Maďarsku.
Po novom, už aj na dedenie pozemkov sa vzťahujú nové pravidlá. Účelom nových pravidiel je eliminácia rozdrobenia vlastníckych práv nerozdelených majetkov, takzvaného delenia majetku po úmrtí pôvodného vlastníka. Nové pravidlá sa snažia prinútiť dedičov k vzájomnej dohode o nadobudnutí vlastníctva. Ak sa dediči nevedia dohodnúť, vlastnícky pomer sa medzi nimi určí pravidlom dedenia s tým, že do piatich rokov musia pozemok v celku predať, alebo previesť na jedného z nich, alebo prenechať štátu, alebo zrušiť nerozdelené spoločné vlastníctvo napríklad vydedením. Ak nenastane ani jedna z týchto možností do uplynutia určenej lehoty, pomerné vlastníctvo prechádza na nútený predaj.

Zdroj: Agraragazat.hu
24.03.2023