Preddavky na priame platby poľnohospodárom sa zvýšili

Európska komisia (EK) v apríli 2021 prijala opatrenia na pomoc agropotravinárskemu sektoru počas koronakrízy. S cieľom zvýšiť peňažný tok poľnohospodárom prijala vyššie zálohové platby pre poľnohospodárov. Tým sa zvýšili preddavky na priame platby z 50 % na 70 % a platby na rozvoj vidieka zo 75 % na 85 %. Tieto zálohy začínajú vyplácať od 18. októbra 2021 – od najskoršieho dátumu uvedeného v opatrení EK.

Zdroj: agronaplo.hu