Predĺžili lehotu na podávanie žiadosti a rozšírili okruh možných výdavkov pomoci

Predĺžili sa účinnosti výziev na predkladanie žiadosti o podporu rozvoja zavlažovacích systémov a rozšíril sa aj okruh oprávnených aktivít. Ministerstvo poľnohospodárstva naďalej považuje vodohospodárstvo a systém zavlažovania za mimoriadne dôležitú oblasť.

Boli predĺžené termíny podávania žiadosti pre dve výzvy z programu rozvoja vidieka do 30.júna 2023. Jedná sa o výzvu s názvom Rozvoj vodohospodárstva v agrárnom sektore a druhú s názvom Podpora spolupráce zavlažovacích spoločenstiev.
Tieto dve výzvy poskytujú rozsiahle možnosti na rozvoj činností súvisiacich so zavlažovaním, medzi inými na:

  • Podporu zariadení na zadržanie vody za účelom zásobovania zavlažovacích zariadení, napríklad zakladanie zásobníkov vody,
  • Vytváranie čerpacích staníc určených na zásobovanie zavlažovacích zariadení,
  • Inštalácia zavlažovacích zariadení a k nim potrebných rozvodových potrubí,
  • Výmena zastaraných súčastí zavlažovacích zariadení.

Momentálne zmena týchto výziev, okrem predĺženia účinnosti rozširuje oprávnené výdavky napríklad aj na bagrovanie vodných kanálov, či zaobstaranie strojov na údržbu týchto kanálov.

V druhej výzve, určenej na stimuláciu spolupráce zavlažovacích spoločenstiev je možné uchádzať sa o podporu spoločného prevádzkovania zavlažovacích zariadení a na prípravu nových zavlažovacích investícií.

V rámci týchto dvoch výziev poľnohospodári doposiaľ dostali 50 miliárd Ft. (119,5 miliónov Eur) a po roku 2022 plánujú tento rámec doplniť o ďalších 70 miliárd Ft. (167,3 miliónov Eur). Zámerom vlády a ministerstva je neustále a značné zvyšovanie zavlažovanej plochy v poľnohospodárskej výrobe.

Zdroj: Agrárminisztérium
20.10.2022