Predĺžili lehotu na podávanie žiadostí o zachovanie pôvodných druhov hospodárskych zvierat v roku 2023

Predĺžili lehotu na podávanie žiadosti v rámci programu Széchenyi 2022 o podporu na zachovanie genetického kmeňa ohrozených druhov hospodárskych zvierat, chovaných a kŕmených tradičným spôsobom. Lehota je predĺžená do 31.1.2023.
Nenávratná finančná podpora je zameraná na ohrozené druhy hospodárskych zvierat s nízkym populačným počtom, za účelom rekonštrukcie ich genetickej základne. 

Žiadatelia sa zaviažu na chov týchto jedincov po dobu dvoch rokov, od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Zdroj: NAK - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
04.01.2023