Pri podávaní jednotnej žiadosti na plochu nastala výrazná zmena

Elektronický formulár na podávanie jednotnej žiadosti na plochu sa otvorí 6. apríla 2022. V rámci tejto jednotnej žiadosti môžu poľnohospodári žiadať o podporu na 40 položiek priamej podpory a rozvoja vidieka, splniť si viacero ohlasovacích povinností a podať žiadosť o platbu. Jednotnú žiadosť možno vyplniť a podať len elektronicky.

Európska komisia udelila výnimky z určitých požiadaviek na ekologizáciu s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a dodávku krmovín. Poľnohospodári budú môcť pokračovať v tomto roku vo výrobe aj v oblastiach, ktoré boli predtým označené ako: oblasť ekologického záujmu (EFA) a/alebo pôda ležiaca úhorom. Tieto plochy možno kosiť, spásať alebo využívať na pestovanie poľných plodín; dokonca pri výrobe sa môžu používať prípravky na ochranu rastlín vrátane morených osív.

Zdroj: agrarszektor.huagrarszektor.huagrarszektor.hu