Prichádza nová príležitosť na podporu reštrukturalizácie vinohradov

Od 4. januára 2024 majú vinohradníci opäť možnosť podať žiadosť o podporu v rámci programu podpory transformácie štruktúry viníc, informovalo Ministerstvo poľnohospodárstva v tlačovej správe. Intenzita podpory bude závisieť od charakteristík viníc a bude sa pohybovať v rozmedzí 50 až 75 %.
Znovu v platnosti nariadenie opäť vstúpila do platnosti Nariadenie Ministerstva o podpore transformácie a preorientácie
vinohradov.
Žiadosti možno podať od 4. do 22. januára na webovej stránke Pokladnice. Následne bude možné žiadosť o podporu podávať každý rok v novembri.
Ako v minulých rokoch, aj v budúcom roku budú schválené len tie žiadosti o podporu, ktoré dosiahnu minimálne 34 bodov zo 50 pri výsadbe viníc (v prípade zmeny odrody alebo presunu).
Okrem toho je potrebných minimálne 45 bodov žiadostiach na zlepšenie agrotechnických
postupov.
Na žiadosti bude možné získať maximálne 50 bodov v sedemnástich kritériách. Jedným z nich je integrácia a konkurencieschopnosť, v rámci ktorých je teraz možné získať až 14 bodov založených na skúsenostiach s trhom s vínom z minulých rokov. Pre vinohradníkov ide o hodnotu produkcie, pre vinárov to bude pomer exportu fľaškového vína a jej jednotkovej ceny.
V poslednej dobe sa výrazne zmenila situácia na trhu s vínom, a preto budú tieto plány na
transformáciu v prvom polroku 2024 prehodnotené s účasťou príslušných miestnych organizácií vinohradníkov.

Zdroj: Agrárminisztérium - Sajtóközlemény
30.12.2023