Pripravený strategický plán SPP

Maďarský agrárny minister, István Nagy poukázal na to, že rámec SPP je venovaný implementácii programu Obnoviteľný vidiek, obnoviteľné poľnohospodárstvo. V tomto smere sa bude rozvíjať poľnohospodárstvo a produkcia potravín, budú sa zachovávať prírodné hodnoty a ľuďom žijúcim na vidieku sa umožní kvalitnejší život.

Šéf rezortu zdôraznil, že maďarské poľnohospodárstvo zaznamenalo druhý najväčší rast v EÚ za posledných desať rokov. Zdôraznil, že polovica dostupných zdrojov pôjde na ekonomický rozvoj a tretina na ochranu životného prostredia a klímy, čo predstavuje dvojnásobok oproti predchádzajúcemu obdobiu.

István Nagy uviedol, že medzi novými výzvami sa objavia aj staré aj nové prvky. Podľa plánu na obdobie 2023-2027 bude aj naďalej existovať jednotná platba na plochu a malé farmy a mladí poľnohospodári budú mať prístup k dodatočným zdrojom. Na základe plochy by sa tí, ktorí majú nárok na podporu, rozdelili na 3 časti: do 10 ha p.p. by dostali navyše 54,49 EUR/ha, do 300 ha plus 27,24 EUR/ha, po ktorých by nasledovali najväčšie farmy. V Maďarsku je 103 000 farmárov, ktorí sa starajú o menej ako 10 ha p.p. a v ďalšej skupine je 60 000, ktorí obrábajú menej ako 300 ha.

Viazané podpory zostanú zachované a novým prvkom bude tzv. program ekoschémy, ktorý bude farmárom kompenzovať ich ekologické záväzky. V rámci PRV bude rozhodujúca podpora investícií, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť a efektívnosť, no zostane zachovaná aj podpora AEKO a ekologického poľnohospodárstva. Rozšírený súbor nástrojov bude slúžiť aj na prenos znalostí a inovácie.

Podľa ministra by bolo dobré, keby farmári pochopili, že tieto dotácie nie sú na náhradu príjmu, ale treba ich vnímať ako odpočítateľnú položku na rozvoj. Za veľmi dôležitú zmenu označil to, že sa vláda rozhodla v maximálnej miere (ktorú umožňuje právo EÚ) poskytnúť 80 % spolufinancovania. To umožní použiť viac ako 11,9 mld. EUR v prípade 2. piliera a približne 9,2 mld. EUR v prípade 1. piliera do roku 2027.

Zdroj: agrarszektor.huagroinform.huagrarszektor.hu